Společenstvo

Výklad pojmu

Společenstvo neboli biocenóza je soubor všech jedinců populací různých druhů žijících v určitém biotopu (stanovišti). Společenstva mají různou velikost. Jako malé si můžeme představit společenstvo louže v polní cestě a coby velké pak například rozsáhlá lesní společenstva.

Podobné biotopy bývají většinou osídleny podobnými společenstvy.

Zdroje a reference

  • ROSYPAL, Stanislav a kol. Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha : Scientia, 2003. 797 s ISBN 8071832685.