Stránky s odpovídajícím názvem

Stránky s odpovídajícím textem

 • …]]<span>.</span></h2></li><li>[[Soubor:pikto02.png]]<h2>[[:Category:Stavby|Stavby]]<span></span></h2></li><li>[[Soubor:pikto03.png]]<h2>[[:Category:Energie|E
  6 KB (1 123 slov) - 22. 2. 2019, 17:46
 • provádění stavby (stavebník, stavební dozor, projektant, stavbyvedoucí apod.) a odpovída Jen omezeně je možné metodický návod využít pro dřevostavby a stavby z jiných rostlinných
  2 KB (333 slov) - 28. 10. 2016, 09:54
 • |nazev = Metodika hodnocení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny území na krajinný ráz|obalka =
  559 bytes (82 slov) - 28. 10. 2016, 09:57
 • …ll_off.gif|Zemědělství a ochrana půdy]] [[Soubor:Klic_05_small_off.gif|Stavby]] '''Zákon 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochra
  5 KB (920 slov) - 28. 10. 2016, 11:06
 • …7_small_off.gif|Energie, úspory energií]] [[Soubor:Klic_05_small_off.gif|Stavby]] '''Vyhláška MPO 230/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 78/2013 S
  10 KB (1 821 slov) - 28. 10. 2016, 11:19
 • 10 KB (1 707 slov) - 28. 10. 2016, 11:22
 • [[Soubor:Klic_05_small_off.gif|Stavby]] [[Soubor:Klic_07_small_off.gif|Energie]] [[Soubor:Klic_15_small_off.gif|O
  4 KB (656 slov) - 28. 10. 2016, 11:32
 • Podobně jako u spotřebičů jsou stavby kategorizovány do tříd označených písmeny A-G. Hodnoty energetické n
  11 KB (1 350 slov) - 28. 10. 2016, 11:47
 • …také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu.“
  2 KB (396 slov) - 28. 10. 2016, 14:33
 • …také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového
  4 KB (789 slov) - 28. 10. 2016, 14:36
 • …aké rozmístění a urbanistická skladba sídel, kulturní a historické stavby a místní zástavba lidového rázu. …stečka doplňují venkovské zámky, v řadě sídel se dochovaly lidové stavby. Dochovalá je i struktura drobných sakrálních staveb u polních cest, d
  3 KB (588 slov) - 28. 10. 2016, 14:43
 • …také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu. Chráněná krajinná oblast Křivokl
  3 KB (566 slov) - 28. 10. 2016, 14:48
 • …změny území na krajinný ráz |Metodika]] hodnocení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny území na krajinný ráz – Vorel a kol., FA ČVUT
  6 KB (1 186 slov) - 28. 10. 2016, 16:19
 • …zajišťují hospodaření se srážkovými vodami na pozemku odvodněné stavby. V takovém případě hovoříme o HDV (hospodaření s dešťovými vodam
  4 KB (733 slov) - 28. 10. 2016, 17:42
 • …noví vodoprávní úřad) se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí pov
  6 KB (1 225 slov) - 28. 10. 2016, 18:17
 • z hlediska zákona jsou vodní díla stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňová
  856 bytes (163 slov) - 28. 10. 2016, 18:02
 • Jednoduše můžeme říci, jsou to veškeré stavby, jež slouží k zadržování, jímání, vedení, nebo jinému nakládán :(1) Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňová
  5 KB (1 003 slov) - 28. 10. 2016, 19:37
 • …ý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchra (4) Pokud při této činnosti vznikla vlastníkovi pozemku nebo stavby škoda, má nárok na její náhradu.
  6 KB (1 142 slov) - 28. 10. 2016, 19:52
 • #projektovou dokumentaci stavby, pokud má být požadované povolení k nakládání s vodami spojeno s po
  7 KB (1 302 slov) - 28. 10. 2016, 19:56
 • *na základě tohoto projektu dostane stavebník vodoprávní povolení stavby, které v sobě slučuje obvykle dva právní úkony - jednak stavební pov
  8 KB (1 445 slov) - 28. 10. 2016, 20:21

Ukázat (20 předchozích | 20 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).