• …pikto01.png]]<h2>[[:Category:Ochrana přírody a krajiny|Ochrana přírody a krajiny]]<span>.</span></h2></li><li>[[Soubor:pikto02.png]]<h2>[[:Category: …></h2></li><li>[[Soubor:pikto06.png]]<h2>[[:Category:Hluk a záření|Hluk a záření]]<span></span></h2></li>
  6 KB (1 123 slov) - 22. 2. 2019, 17:46
 • …ících prostředcích a zvýšenou produkcí komunálních odpadních vod a odpadů fekálního charakteru. * Zákon [http://portal.gov.cz/zakon/254/2001 254/2001] Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon)
  2 KB (256 slov) - 28. 10. 2016, 16:00
 • ==Vliv hnojiv a pesticidů na vody== …stlin a lesních dřevin, pro udržení nebo zlepšení půdní úrodnosti a pro příznivé ovlivnění výnosu či kvality produkce.
  5 KB (941 slov) - 28. 10. 2016, 19:19
 • # chronická: kdy dochází k dlouhodobému příjmu rezidua, a je překročena povolená denní dávka tohoto rezidua.
  6 KB (1 071 slov) - 28. 10. 2016, 19:22
 • ==Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF = Rapid Alert System for Food and Feed)== …propojující členské země Evropské unie (EU) s Evropskou komisí (EK) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Hlavním cílem tohoto
  822 bytes (135 slov) - 28. 10. 2016, 19:31
 • *v zemědělství např. k potlačování houbových chorob u ovoce a zeleniny (vinná réva, banánovníky, listová zelenina, rajčata…) …ologická data, která by objektivně zhodnotila vztah mezi vystavení ETU a výskytem rakoviny štítné žlázy dosud nejsou dostatečná.
  1 KB (239 slov) - 28. 10. 2016, 19:32
 • …zím (napadajícím např. obiloviny), plísním banánů během přepravy a vinné révy pro výrobu vína i konzumaci hroznů. …ratlé) je mírně toxický, vysoce toxický je však pro vodní organismy a azoxystrobin, který se zpětně může vyluhováním jílovitých půd dos
  598 bytes (113 slov) - 28. 10. 2016, 19:33
 • fungicidní látka k hubení houbových a plísňových půdních a listových nákaz. Testy na zvířatech prokázaly velmi nízkou toxicitu, ===Zdroje a reference===
  486 bytes (82 slov) - 28. 10. 2016, 19:34
 • …ními přípravky v EU a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany lidí a životního prostředí. *Nařízení bylo přijato dne 22. května 2012 a použije se od 1. září 2013 s tím, že na určitá ustanovení se vztah
  1 KB (204 slov) - 28. 10. 2016, 19:36