Septik

Výklad pojmu

Je nádrže na jímání odpadní vody (z WC, kuchyně, koupelny), dochází v ní k předčištění této vody, neboť dochází k usazování kalů. Voda pak přepadem odtéká do domovní čistírny odpadních vod, nebo se trativodem vsakuje do půdy (což není vhodné, neboť voda není nezávadná). Kal ze septiku se musí pravidelně odvážet.