Sběr lesních plodin (houby, lesní ovoce, byliny)

Právo sbírat lesní plody pro vlastní potřebu má každý občan ze zákona (Zákon 289/1995 Sb., o lesích). Využití pro vlastní potřebu znamená především to, že nasbírané plody nesmí občan dále ekonomicky zhodnocovat – prodávat třetím osobám. Zákon přitom nedefinuje vlastní potřebu konkrétním množstvím. Při této činnosti se občan musí zdržet některých činností, které zákon zakazuje. Z hlediska sběru lesních plodů je nejdůležitějším ustanovením zákaz sběru lesních plodů způsobem, který poškozuje les.

Dále je zakázáno vstupovat do míst, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví a vstupovat do míst oplocených či označených zákazem vstupu.

Pro vstup do lesa není důležité, zda se jedná o les státní či soukromý – právo vstupu není druhem vlastnictví nijak dotčeno. Pokud se však nacházíte v oblasti se zvláštním režimem, je vstup mimo značené trasy upraven zákazem.

Zvláštní režim platí zejména pro:

  • I. zónu národního parku
  • dočasně uzavřené plochy vyhlášené za účelem ochrany hnízdišť chráněných druhů ptáků
  • oplocené plochy
  • zákaz vstupu do lesa v případě požárního nebezpečí

Dozorem nad dodržováním pravidel pro pobyt v lese (tedy i na sběr plodů) je pověřena lesní stráž, jejíž příslušníci mohou ukládat za zjištěné přestupky blokové pokuty.

Vykricnik.gif Za porušení zákazu poškozování lesa při sběru lesních plodů hrozí pokuta až 5 000,- Kč


Způsob sběru lesních plodů, který poškozuje les (§ 20, odst. 1 f) Zákona)

Stručné vysvětlení: Zákon ani prováděcí vyhlášky nestanovuje výčet konkrétních činností při sběru lesních plodin, které poškozují les. Zcela jistě mezi ně patří například sběr borůvek pomocí hřebenů, které poškozují borůvkové keříky. Za způsob poškozující les lze považovat i systematické olamování větví při sběru hub, udupávání keřů a podobně.

Sběr borůvek hřebenem poškozuje borůvkové keře

Zdroje a reference

Autor textu a datum aktualizace

--Irča (diskuse) 12. 3. 2016, 11:26 (CET)