Rybí pásma

Vysvětlení pojmu

Slouží k vyjádření kvality vody ve vodním toku, podle typických oraganismů, které převažují - konkrétně ryb. Rybí pásma zavedl český zoolog A.Fryč (1872). Principem jsou odlišné abiotické podmínky v různých úsecích vodních toků, které umožňují specifické oživení vod.

Rozlišujeme následující rybí pásma:

0. Pramenné úseky bez ryb
1. Pstruhové - potoky a bystřiny
2. Lipanové - říčky
3. Parmové - střední tok řeky
4. Cejnové (někdy také Kaprové) - doln toky řek
5. Brakické vody