Populace

Výklad pojmu

představuje soubor geneticky příbuzných jedinců schopných se mezi sebou křížit, pocházejících ze společného předka.

Zdroje a reference

  • ROSYPAL, Stanislav a kol.. Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha : Scientia, 2003. 797 s ISBN 8071832685.