Pesticidy v potravinách

V případě, že se v potravinách vyskytují chemické látky sloužící zejména k ochraně rostlin, hovoříme o reziduích pesticidů.

Cesty vstupu reziduí pesticidů do potravin:

 1. přímo: z přímo ošetřených plodin (např. chemicky ošetřené citrusy)
 2. nepřímo: z ošetřených krmiv, kontaminované vody nebo prostřednictvím opylovačů případně povětrnostními vlivy (med)

Výskyt reziduí pesticidů v potravinách s sebou nese mnohá zdravotní rizika. Ta mohou být opět dvojího typu:

 1. akutní: kdy je překročena tzv. akutní povolená dávka, stanovená pro konkrétní chemickou látku
 2. chronická: kdy dochází k dlouhodobému příjmu rezidua, a je překročena povolená denní dávka tohoto rezidua.

Obsah reziduí v potravinách a krmivech nebo na jejich povrchu (ošetřená kůra citrusů) reguluje nařízení Evropské unie (ES) č. 396/2005, které stanovuje maximální přípustné limity koncentrace reziduí.

Kontrola obsahu reziduí pesticidů

RASFF logo.png

Kontrola bezpečnosti potravin by měla probíhat v rámci národních kontrolních programů (čl. 30 nařízení (ES) č. 396/2005) členských zemí EU, kdy jsou prováděny rozbory vzorků krmiv a potravin. Pokud dojde k překročení maximálních přípustných limitů koncentrace reziduí, hlásí se tyto nálezy do Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF - „Rapid Alert System for Food and Feed“) a následně dochází k jejich stažení z trhu.

V České republice provádí úřední kontroly maximálních přípustných limitů koncentrace reziduí v potravinách rostlinného původu Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) a v potravinách živočišného původu Státní veterinární správa (SVS). Výsledky těchto kontrol a monitoringu reziduí pesticidů jsou okamžitě zasílány do systému RASFF a roční přehledy jsou také zveřejňovány na webových stránkách výše uvedených institucí.

 • Ze zprávy SZPI za rok 2015:
  • V roce 2015 bylo na výskyt reziduí pesticidů v zelenině a houbách prodávaných v ČR otestováno celkem 400 vzorků původem ze Zemí EU i mimo EU včetně ČR
  • Bez závady bylo shledáno „pouhých“ 43% vzorků české zeleniny, u vzorků z celé EU to bylo jen 35% vzorků
  • Nadlimitní množství reziduí pesticidů bylo zjištěno ve 3 vzorcích (celer a žampiony z ČR, pekingské zelí z Polska)
  • mezi nejčastěji nacházená rezidua patřily:
   • dithiokarbamáty - detekován ve 35% vzorcích zeleniny, sloučeniny s pesticidními účinky, existuje asi 15 sloučenin. Použití je velice široké: v zemědělství např. k potlačování houbových chorob u ovoce a zeleniny (vinná réva, banánovníky, listová zelenina, rajčata…), v domácí chemii, ale využívá se například v průmyslu (při vulkanizaci gumy, výroba neoprenů).
   • azoxystrobin - detekován v 17% vzorcích zeleniny, fungicid (látka hubící houby a plísně), používá se proti nejrůznějším rzím (napadajícím např. obiloviny), plísním banánů během přepravy a vinné révy pro výrobu vína i konzumaci hroznů.
   • propamocarb - detekován ve 13% vzorcích zeleniny, fungicid, k hubení půdních a listových nákaz.

Rizikovost reziduí pesticidů

Povolené koncentrace reziduí pesticidů by neměly představovat zdravotní riziko v případě herbicidů, jistá rizika tu jsou u některých sloučenin z řad fungicidů a insekticidů - zejména pokud jsou jimi ošetřeny potraviny, které se konzumují ve velkém množství.

Problematickou skutečností je fakt, že se sice hlídají maximální přípustné limity koncentrace JEDNOTLIVÝCH reziduí pesticidů, k ošetření řady potravin se však používají směsi chemických látek, které se vyhodnocují pouze samostatně! Velmi znepokojující je skutečnost, že dosud nejsou známy kumulativní ani synergické účinky těchto látek!

jak se vyhnout reziduím pesticidů

Většina pesticidů se na ovoce a zeleninu aplikuje na list či plod. Je proto možno snížit rizika pouhým omytím ovoce či zeleniny oloupáním a nebo omytím pod tekoucí vodou po dobu 15-30 sekund. Účinnost mytí bývá mezi 40 – 90 % v závislosti na vlastnostech přípravku na ochranu rostlin. Účinnost zvýšíme použitím teplé vody a vody s přídavkem octa v poměru 9:1.

Snížit množství reziduí pesticidů přijatých prostřednictvím potravin je možno také zařazením produktů ekologického zemědělství (biopotravin) do jídelníčku.

 • Na obsah reziduí pesticidů u nás prodávaných jahod upozorňuje pořad A dost!

zdroje a reference