Přírodní památka

Výklad pojmu

Přírodní památka (PP) je zákonem definována jako geologický či geomorfologický útvar menší rozlohy, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Na podobě přírodní památky může mít podíl i lidská činnost (např. pozůstatky těžby).

PP je značena malým státním znakem České republiky a po obvodu pak dvěma červenými pruhy na sloupech a kmenech stromů. Význam přírodní památky je především regionální.

Spolu s národní přírodní rezervací, přírodní rezervací a národní přírodní památkou patří PP mezi tzv. "maloplošná zvláště chráněná území" (MZCHÚ).

Související dokumenty

Zákon 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny