Oligotrofní vody

Výklad pojmu

Oligotrofní vody jsou vody chudé na živiny (= mají nízkou trofii). Mohou to být obvykle horní vodní toky, nebo chladná jezera, jejich voda je studená a dobře okysličená. Opakem oligotrofních vod jsou vody eutrofizované, které mají živin nadbytek. O eutrofizovaných vodách se více dozvíte zde