Odstupňovaná ochrana přírody

Výklad pojmu

Zjednodušeně řečeno znamená odstupňovaná ochrana, že ne všechna chráněná území jsou chráněna stejně, tedy některá mají ochranu přísnější, jiná méně přísnou.

Stupeň územní ochrany se liší podle přírodní hodnoty území. Nejvyšší stupeň ochrany mají národní přírodní rezervace a první zóny národních parků a chráněných krajinných oblastí. V nich je zakázána většina činností a vstup je možný pouze po značených cestách.

Národní parky mají 3 zóny, chráněné krajinné oblasti mají zóny 4. Konkrétní režim v jednotlivých zónách je stanoven právním předpisem, kterým se příslušný národní park resp. chráněná krajinná oblast vyhlašují. Rozdělení území každého velkoplošného chráněného území pak stanovuje MŽP vyhláškou.

Zóny ochrany

Značení Zón ochrany v Krkonošském NP, autor foografie: Irena Strnadová

Rámcově platí:

I. zóna – zahrnuje nejcennější území s přirozenými, či málo poškozenými ekosystémy a zvláště cenná území

II. zóna – zahrnuje místně významné ekosystémy a přírodní hodnoty, zde již může být např. venkovská zástavba.

III. zóna - pozměněné a využívané ekosystémy

IV. zóna - zcela přeměněné plochy, zástavba, silnice

Související dokumenty