NATURA 2000

Výklad pojmu

NATURA 2000 tvoří evropskou soustavu zvláště chráněných území. Do této soustavy se zapojují členské státy EU. Jedná se o největší koordinovanou síť chráněných území na světě (soustava zabírá 18% suchozemských ekosystémů a 6% marinních ekosystémů z celkové plochy kontinentu). Na našem území patří do soustavy NATURA 2000 tzv. evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Související stránky

Podrobně o soustavě NATURA 2000 na naší stránce Evropská soustava chráněných území Natura 2000

Související odkazy

Webové stránky Evropské komise pro životní prostředí