Národní přírodní památka

Výklad pojmu

Národní přírodní památka (NPP) je zákonem definována jako geologický či geomorfologický útvar menší rozlohy, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Na podobě přírodní památky se mohla podílet i lidská činnost (např. pozůstatky těžby).

Národní přírodní památka je značena velkým státním znakem České republiky a po obvodu pak dvěma červenými pruhy na sloupech a kmenech stromů. Význam přírodní památky je národní nebo mezinárodní.

Spolu s národní přírodní rezervací, přírodní rezervací a přírodní památkou patří NPP mezi tzv. "maloplošná zvláště chráněná území" (MZCHÚ).

Související dokumenty

Zákon 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny