Migrace

Výklad pojmu

jsou hromadné cíleně směrované přesuny živočichů na značnou vzdálenost, dochází k nim často periodicky. Cyklicky se opakující migrace označujeme jako tahy.

příklady periodických migrací:

  • lososi se líhnou v řekách, poté migrují do slaných vod, kde pohlavně dospějí, aby se poté znovu vrátili na místo svého zrození, kde se rozmnoží a uhynou.
  • obojživelníci, jako ropuchy nepotřebují k životu vodu, jako jiné druhy našich obojživelníků. Vyhledávají ji jen v období rozmnožování a každoročně podnikají jarní tahy k vodním plochám, aby se rozmnožily.
  • tažní ptáci se do našich zeměpisných šířek létá rozmnožovat (jarní tah) a zkraje babího léta vrátit zpět na jih (podzimní tah).

K nepravidelným migracím může docházet například v souvislosti se změnou životních podmínek, kdy se živočichové musí přestěhovat například za potravou, nebo v důsledku zničení jejich přirozeného prostředí.