Krajinný ráz

Výklad pojmu

Krajinný ráz, neboli charakter krajiny představuje to, čím, jsou různá místa jedinečná. Můžeme jej chápat jako výsledek společného působení přírodních a kulturních složek našeho životního prostředí.

Zdroje a reference