Krátkodobý pobyt v domě s vyšší aktivitou radonu

Krátkodobý pobyt v domě či obytném prostoru s vyšší objemovou aktivitou radonu prakticky neznamená žádné zdravotní riziko. Toto riziko není podmíněno jen koncentrací radonu, ale také délkou expozice – pobytu v prostředí se zvýšenou objemovou aktivitou radonu.

Ke zvýšení rizika onemocnění rakovinou plic v důsledku expozice radonem dochází až po mnoha letech pobytu v prostředí se zvýšenou koncentrací radonu. Vlastní onemocnění se projeví většinou po několika desítkách let pobytu v tomto prostředí a rozvíjí se až v relativně pozdním věku.