Invazní druh

Výklad pojmu

Je druh na daném území nepůvodní, jehož introdukce (vysázení či zavlečení) nebo rozšíření ohrožuje původní druhy tím, že se agresivně až nekontrolovaně šíří.