Hydrobiont

Výklad pojmu

Hydrobiont je organismus vázaný na vodní prostředí.