Heterotrofní organismy

Výklad pojmu

Jsou to organismy, které získávají uhlík potřebný pro budování svých těl z jiné organické hmoty. Do této skupiny organismů patří houby a živočichové. Opakem jsou zelené rostliny (autotrofní organismy, které si svá těla dokáží budovat z oxidu uhličitého a vody fotosyntézou).