Faktory ovlivňující koncentraci radonu v domě

Koncentraci, resp. objemovou aktivitu radonu (OAR) v domě ovlivňuje řada faktorů. V zásadě jde zejména o přísun (pronikání) radonu z podloží a na druhé straně o jeho odvětrání z objektu. Radon proniká do budovy především z podloží a v menší míře případně s dodávanou vodou a také ze stavebních materiálů. U novostaveb, při jejichž projektování bylo postupováno v souladu s odpovídajícími současnými stavebními normami, by pronikání radonu z podloží měla v dostatečné míře bránit hydroizolační vrstva a další stavební úpravy. Pokud se jedná o starší budovy, je třeba mít na paměti, že pro snížení koncentrace radonu je důležité zejména účinné větrání.

Pokud se radon uvolňuje z vody (prokáže analýza zdroje), je potřeba zajistit účinné odvětrání místností, kde probíhá koupání, mytí, vaření. Pronikání radonu do neizolovaného, nebo špatně izolovaného objektu stoupá se stoupajícím rozdílem mezi teplejším vnitřním a chladnějším vnějším prostředím. Tento gradient narůstá zejména v noci a v topné sezóně. Tehdy stoupá i koncentrace radonu v místnostech. V topné sezóně je navíc omezeno větrání, což koncentraci dále zvyšuje.

Vzhledem k tomu, že uvedené faktory ovlivňují koncentraci radonu celkem výrazně, je vhodné posuzovat OAR na základě dlouhodobějšího měření, kdy se mohou všechny tyto faktory v průběhu roku rovnoměrně uplatnit. Pokud se provádí měření krátkodobé, je vhodné jej provést spíše v podmínkách topné sezóny, tj., kdy je rozdíl vnitřní a venkovní teploty vyšší a současně je omezeno větrání.

Další zdroje a reference

Související zákony a předpisy

  • Vyhláška SÚJB 307/2002Sb., o radiační ochraně
  • Zákon 18/1997Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů