Elektrosmog

Elektrosmog je souhrnný název pro elektromagnetická pole a vlny, která vznikají v důsledku činnosti člověka a vykazují účinek na okolní prostředí. Vyskytují se v menší či větší míře všude tam, kde dochází k přenosu elektrické energie, k používání elektrických zařízení či elektromagnetických vln k přenosu informací.

To, zda má elektromagnetický smog negativní účinky na zdraví, je stále předmětem diskuzí a sporů. Není ale pochyb o tom, že elektrosmogu jsme vystaveni úplně všichni, není před ním úniku a v souvislosti s rozvojem techniky a technologií jeho množství roste a bude růst. Všechny vodiče a elektrické přístroje (od malých jako fény, toustovače, radiobudíky až po velké jako třeba ledničky) vytvářejí elektromagnetické pole. K tomu se přidávají radiofrekvenční pole, která vytvářejí například mikrovlnné trouby, televizory, mobily a vysílače. Podle některých odborníků a i Světové zdravotnické organizace může elektrosmog interferovat se slabými elektrickými proudy, které přirozeně řídí lidské tělo (například činnost nervů a srdce), a u některých lidí může způsobit zdravotní potíže od depresí až po rakovinu.

O přeměření elektromagnetického záření je možné obrátit se na příslušnou krajskou hygienickou stanici. Přeměření provádí taky Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření. Tato služba je placena, stojí 3 000 Kč.

Několik obecných doporučení pro ochranu před elektrosmogem v obydlí a objektech:

 • elektrické spotřebiče vypněte zcela ze zásuvky a neponechávejte je v pohotovosti tzv. pozice »Stand by« a to zejména v místnostech určených ke spaní
 • nemějte u postelí stolní lampy, místo elektrických budíků používejte raději klasické, nespěte u elektrických zásuvek. Dbejte na to, aby nedocházelo k záměnám připojení fáze a nulového vodiče (problém dvoužilových přípojných vodičů).
 • pokud to lze, umístěte postel dále (alespoň 1 m) od elektrického a jakéhokoliv neuzemněného kovového vedení
 • omezte používání mobilních telefonů; pro telefonování z mobilů se využívejte míst, kde je kvalitní signál (mimo auta auta, budovy a podobně), děti a mladiství by neměli mobily užívat vůbec.
 • nepoužívejte domácí bezšňůrové telefony – vyzařují vysokofrekvenční signál do okruhu několika desítek metrů.
 • omezte používání mikrovlnné trouby, pokud je to možné zdržujte se v době, kdy je v provozu co nedjále od ní (5 m na všechny strany)
 • nepoužívejte elektrické zahřívací deky a polštáře, vhodné nejsou ani vodní postele
 • u nových staveb dbejte na řádné uzemnění všech kovových částí budovy (armatury konstrukce, kari sítě, kovové potrubí,)
 • nestavte své domy v blízkosti vysokého napětí a trafostanic, vysílačů, radarů apod.
 • výše uvedené zásady zachovávejte zejména u dětí (dětské ložnice) a nemocných jedinců

Kompetentní instituce:

 • Krajská hygienická stanice
 • Hygienická stanice hlavního města Prahy