Ekvivalentní obyvatel

Výklad pojmu

Uměle zavedená jednotka používaná pro návrh potřebné kapacity čistíren odpadních vod pro konkrétní území. Ekvivalentní obyvatel (EO) představuje normovou produkci odpadní vody objemu 150 l/den a produkci znečištění 60 g BSK5/den.