Ekosystém

Výklad pojmu

Jedná se o funkční soustavu živých a neživých složek životního prostředí, které jsou navzájem propojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a vzájemně se ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.

Související dokumenty

Zákon 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny