Biotop

Výklad pojmu

Biotop je soubor veškerých neživých a živých faktorů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace nebo společenstva. Je to takové místní prostředí, které splňuje nároky charakteristické pro konkrétní druhy rostlin a živočichů.

Související dokumenty