Biologicky vícestupňová čistírna odpadních vod

Výklad pojmu

Je zařízení, u kterého je zpravidla mechanický stupeň určený k předčištění a hlavní čištění pak probíhá s využitím biologického čištění. Účinnost čištění je podstatně vyšší než u septiků (90 a více %). Je to nejčastěji používaný způsob.

Biologické čištění probíhá působením mikroorganismů způsobujících rozklad organické hmoty tj. nečistot až do vyčištění vody. Pokud tyto organismy potřebují rozpuštěný kyslík (vzduch) ve vodě, nazývají se tyto procesy aerobní, pokud dochází k rozpadu v prostředí bez kyslíku, jsou nazývány anaerobní.