Bioindikátor

Výklad pojmu

Bioindikátor je organismus podle jehož výkytu na určitém stanovišti se dokládá (indikuje) specifická vlastnost prostředí. Jako bioindikátory slouží zejména rostliny a živočichové, jejichž požadavky na prostředí jsou dostatečně známé. Reakce na změnu prostředí může být zvýšení nebo snížení rozšíření, z důvodu chybějící konkurence jiných organismů v případě nárůstu rozšíření a nebo z důvodu některé prahové hodnoty prostředí, kdy například rostlina nemá některé důležité živiny.