Biogeografická oblast

Výklad pojmu

Celý zemský povrch je podle biologických a geografických zákonitostí rozčleněn do biogeografických oblastí. Biogeografické oblasti se dále dělí na menší jednotky.

Biogeografie.jpg

Studiem se zabývá biogeografie, vědní disciplína, která zkoumá rozšíření druhů a ekosystémů na Zemi během věků. Vyžívá poznatky biologie, geografie, geologie, ekologie, evoluční biologie a dalších vědních disciplín.