Biodiverzita

Výklad pojmu

Pojem biodiverzita (dle Úmluvy o biologické rozmanitosti) znamená rozmanitost živých organismů na Zemi, což zahrnuje rozmanitost druhů i diverzitu ekosystémů. Můžeme mluvit o biodiverzitě celosvětové, evropské, české, ale i o biodiverzitě na úrovni konkrétních lokalit.

Používá se též pojem biologická rozmanitost.

Související dokument

Informační brožurka o Úmluvě o biologické rozmanitosti