Autotrofní organismy

Výklad pojmu

Jsou organismy, které přijímají jako hlavní zdroj uhlíku oxid uhličitý. Syntetizují všechny své organické sloučeniny (sacharidy, bílkoviny) z anorganických látek, za využití světelné energie. Proces se nazývá fotosyntéza. Autotrofními organismy jsou zelené rostliny, řasy a sinice.