Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Výklad pojmu

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) je jednou z organizačních složek státu s působností na celém území ČR.

Související dokument

  • Zákon 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Ústavní zákon 1/1993Sb., Ústavy České republiky
  • Zákon 219/2000Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích