Aerobní proces

Výklad pojmu

Jedná se o procesy, kdy dochází ke spotřebě energie za účasti kyslíku. Opakem aerobních procesů, jsou procesy anaerobní.